← Powrót

Podział godzin na rok szkolny 2017/2018

Klasa 1
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830
 835 – 920
930 – 1015
 1020 – 1105 wych. fiz.
 1125 – 1210  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. wych. fiz.  Edukacja wczesnoszkolna
 1220 – 1305  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna J. angielski  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1310 – 1355  Edukacja wczesnoszkolna religia  Edukacja wczesnoszkolna religia  Edukacja wczesnoszkolna
 1400 – 1445 informatyka  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna j.angielski
 1450 – 1535 Edukacja plastyczna  edukacja muzyczna
1540 – 1625

Klasa 2
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830
 835 – 920
930 – 1015   Edukacja wczesnoszkolna
 1020 – 1105  wych. fizyczne Edukacja matematyczna
 1125 – 1210 Edukacja matematyczna wych. fizyczne  wych. fiz.
 1220 – 1305   Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja matematyczna edukacja matematyczna  Edukacja matematyczna
 1310 – 1355  Edukacja wczesnoszk.  Edukacja wczesnoszkolna  J. angielski  Edukacja wczesnoszkolna  J. angielski
 1400 – 1445  religia  Edukacja wczesnoszk.  religia  Edukacja wczesnoszk.
 1450 – 1535 zajęcia komputerowe   Edukacja muz.  Edukacja plastyczna
154o – 1625

Klasa 3
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830
 835 – 920
930 – 1015
 1020 – 1105  wych. fiz.
 1125 – 1210  Edukacja wczesnoszk.  wych.fiz.  zaj. komputerowe   Edukacja wczesnoszk. wych.fiz.
 1220 – 1305  Edukacja wczesnoszk.  Edukacja wczesnoszk.   Edukacja wczesnoszk.   Edukacja wczesnoszk.  J. angielski
 1310 – 1355  Edukacja wczesnoszk.  Edukacja wczesnoszkolna  J. angielski  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszk.
 1400 – 1445  Edukacja wczesnoszkolna religia  Edukacja wczesnoszk. religia  Edukacja wczesnoszk.
 1450 – 1535  Edukacja muz. Edukacja plastyczna
154o – 1625

Klasa 4
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830  przyroda matematyka  WDŻ  j. polski  j.polski
 835 – 920 matematyka j.angielski  matematyka  j.angielski  j.angielski
930 – 1015  j. polski  przyroda  j.polski  matematyka informatyka
 1020 – 1105 plastyka  j.polski muzyka religia zajęcia z wychowawcą
 1125 – 1210 religia  historia technika
 1220 – 1305  wych. fiz.  wych.fiz.
 1310 – 1355  wych. fiz.  wych.fiz.
 1400 – 1445
 1450 – 1535
154o – 1625

Klasa 5
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830  matematyka  j.polski
 835 – 920  przyroda przyroda przyroda  matematyka matematyka
930 – 1015  j. angielski matematyka matematyka historia j. angielski
 1020 – 1105  j. polski j. angielski j. polski religia godzina z wychowawcą
 1125 – 1210 muzyka religia plastyka  j. polski j. polski
 1220 – 1305  wych.fiz.  wych. fiz.  zaj. techniczne
 1310 – 1355  wych.fiz.  wych. fiz.  zaj. komputerowe
 1400 – 1445
 1450 – 1535
154o – 1625

Klasa 6
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830 j. polski j.polski historia j.angielski matematyka
 835 – 920  j.angielski j.polski j. polski j.polski przyroda
930 – 1015  przyroda j. angielski przyroda zaj. komputerowe j.angielski
 1020 – 1105  matematyka religia matematyka matematyka godzina z wychowawcą
 1125 – 1210  muzyka historia plastyka religia  j. polski
 1220 – 1305  wych. fiz.  zaj.techniczne
 1310 – 1355  wych.fiz.  wych. fiz
 1400 – 1445  wych. fiz
 1450 – 1535
154o – 1625

   Klasa 7
 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 745 – 830  j.niemiecki geografia  matematyka  fizyka  j.niemiecki
 835 – 920  j.polski  matematyka  WDŻ  fizyka  historia
 930 – 1015  matematyka  j.polski muzyka  j.angielski  matematyka
 1020 – 1105  chemia  religia geografia  j.polski  zaj. z wychowawcą
 1125 – 1210  chemia  biologia  j.angielski  religia  j.angielski
 1220 – 1305  wych.fiz.  biologia informatyka  historia j.polski
1310 – 1355 wych,fiz. j.polski plastyka wych. fiz
1400 – 1445  wych. fiz
 1450 – 1535
154o – 1625