Pracownicy Szkoły

Nauczyciele:
– Elżbieta Leszczyńska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
– Anna Kudroń – społeczny z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel matematyki, bibliotekarz, wych. kl.VII;
– Marta Wodzińska – Rostek – nauczyciel j polskiego i historii;
– Bernarda Furmańska – nauczyciel przyrody, wych. kl. V;
– Jolanta Nikody – nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, techniki, wych. kl. IV;
– Gabriela Strzelczyk – nauczyciel języka angielskiego; wych kl.VI;
– s. I. Borkowska – nauczyciel religii;
– Krystyna Grzegorska – wychowawca oddziału przedszkolnego;
– Jolanta Krawczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, wych. kl. II i III;
– Małgorzata Juszczyk – nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej,  zajęć komputerowych, wych. kl. I;
– Renata Rozmus – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;

Pracownik obsługi:
– Beata Jakubasz – sprzątaczka