Zużyte Baterie

Szkoła realizuje Program ,,Z REBA zbieramy baterie modernizujemy nasza szkołę”. Założeniem programu jest pozyskiwanie punktów za zużyte baterie według przelicznika:1 pkt za 1kg. Nagrody te są dostosowane do potrzeb placówek oświatowych i uczniów. W naszej szkole za zużyte baterie otrzymaliśmy następujące nagrody:

  • podświetlany globus polityczny z ukształtowaniem terenu
  • globus „Fauna świata”
  • grę planszową „Segregacja odpadów”
  • segregator „Ekologia”
  • plansze edukacyjne do przyrody „Płazy i gady”