Bezpieczne Ferie

DSC0756420 stycznia 2015 r. uczniowie obejrzeli teatrzyk pt. „Uwaga! Zebra z przejścia zbiegła”. Spektakl o tematyce profilaktycznej przypomniał wszystkim przepisy ruchu drogowego. Uczniowie ćwiczyli bezpieczne przejście przez jezdnię, rozpoznawali znaki drogowe. Uczyli się świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wysłuchali ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, zabaw w domu i na podwórku.

27 stycznia 2015 r. szkoła gościła policjantów z Jedlickiego Komisariatu Policji. Pan policjant zwrócił uczniom uwagę na wiele istotnych dla bezpieczeństwa spraw. Kładł nacisk na unikanie niebezpiecznych miejsc i sytuacji oraz na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez pieszych i użytkowników pojazdów. Zwrócił też uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Ostrzegał przed zgubnymi skutkami spotkań z osobami obcymi. Przypomniał zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Mamy nadzieję, że uczniowie wyposażeni w taką wiedzę bezpiecznie spędzą ferie.

← Powrót