Ćwiczenia ewakuacyjno – ratownicze w Szkole Podstawowej w Długiem.

28 września 2018 r.   o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Długiem odbyły się ćwiczenia. Ich celem była ewakuacja dzieci i pracowników  z budynku szkoły  w warunkach symulowanego zagrożenia – zalanie podpiwniczenia budynku szkoły wodą z instalacji wodociągowej. Scenariusz ćwiczeń zakładał zabezpieczenie budynku szkoły, wypompowanie wody, wyprowadzenie pracownika ze strefy zagrożonej.

Ewakuowano 59 osób, w tym 49 uczniów i  10 osób personelu. W akcji uczestniczyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Długiego, która szybko i sprawnie dotarła do szkoły, by przeprowadzić akcję ratowniczą. Po zakończonych ćwiczeniach odbyło  się spotkanie ze strażakami oraz pogadanka dla uczniów. Przeprowadził ją  Prezes OSP w Długiem Pan Józef Tucki, a dotyczyła przebiegu akcji i działań strażaków – ratowników.  Pochwalił uczniów, kierującego akcją ewakuacyjną dyrektora szkoły oraz nauczycieli za bardzo sprawne i bezpieczne zachowanie podczas ćwiczeń ewakuacyjnych. W roli obserwatorów  uczestniczyli druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

← Powrót