Dla Rodziców

 

Informacje dotyczące wyjazdu uczniów na basen. Harmonogram zajęć na basenie. załącznik  Regulamin uczestnictwa i oświadczenie  załącznik


 

Konkurs dla klasy pierwszej. załącznik     zdjęcia możemy zobaczyć na stronie        www.nowiny24.pl/  pod hasłem JESTEŚMY PIERWSZA KLASA (galeria zdjęć część pierwsza) Już 20 grudnia specjalny dodatek.


♦ List do rodziców i opiekunów od Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych  [załącznik 1] [załącznik 2]

♦  Informacja Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży  załącznik  

♦ Poradnik: „Wszawica to nie wstyd” załącznik

♦   Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. Joanna Sakowska. Ośrodek Rozwoju Edukacji.   załącznik

♦ Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców. załącznik


 

♦  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Długiem w roku szkolnym 2018/2019:

2.11.2018r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
29.04.2019r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
30.04.2019r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
2.05.2019r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
19.06.2019r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

Zimowa przerwa świąteczna: 24.12.2018r – 02.01.2019r
Ferie zimowe: 11 – 24.02.2019r
Egzamin ósmoklasisty 15-17 04.2019r
Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23.04.2019r


Rada Rodziców:

przew.: Anna Munia
z-ca przew.: Mirosław Jastrząb
skarbnik: Krystyna Świeboda