Dla Rodziców


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W razie potrzeby rozmowy, porady, konsultacji, udzielenia wsparcia jestem dostępna w godzinach mojej pracy, tj. czwartki od 7.45 do do 10.45.
Podaję numer telefonu do kontaktu ze mną. 511 – 300 – 045.

Pozdrawiam,
Alicja Dobosz, pedagog szkolny.


♦   Rekrutacja do X edycji – Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC i FRS [załącznik]

♦  Od MEN i GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów [załącznik]

♦  List do rodziców i opiekunów od Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych  [załącznik 1] [załącznik 2]

♦  Informacja Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży  załącznik  

♦  Poradnik: „Wszawica to nie wstyd” załącznik

♦  Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. Joanna Sakowska. Ośrodek Rozwoju Edukacji.   załącznik

♦  Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców. załącznik


 

♦  Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Długiem w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019r – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
29-30.04.2020r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
12.06.2020r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
25.06.2020r- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019r – 01.01.2020r
Ferie zimowe: 13- 24.01.2020r
Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 04.2020r
Wiosenna przerwa świąteczna: 09 – 14.04.2020r


Rada Rodziców:

przew.: Urszula Mróz
z-ca przew.: Małgorzata Maciejowska
skarbnik: