Dokumenty

Raport z ewaluacji problemowej  [otwórz]

Postępowanie rekrutacyjne [otwórz]

Szkolny regulamin korzystania z podręczników [otwórz]

Statut    [otwórz]

Program Wychowawczo – Profilaktyczny  [otwórz]

Szkolny Zestaw Podręczników 2018/2019  [otwórz]

Szkolny zestaw programów nauczania [otwórz]    

Klauzula informacyjna RODO [otwórz]