Dzień Babci i Dziadka

S126 stycznia w Domu Ludowym w Długiem odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka obok zaproszonych solenizantów wzięłow nim udział szerokie grono społeczności lokalnej, a także zaproszeni goście – Burmistrz Gminy Jedlicze Pan Zbigniew Sanocki, Prezes GS Jedlicze Pani Irena Konopka, emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Pani Alicja Sarnecka, Radny Pan Stanisław Kłosowicz. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Pani Elżbieta Leszczyńska, życząc Seniorom pomyślności , zdrowia i samych pogodnych dni. Uczniowie poszczególnych klas wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny, na który składały się piosenki, skecze i wiersze. Całość uzupełniły występy zespołu tanecznego „Step”. Przedstawienie bardzo się podobało, czego dowodem były gromkie brawa dla wykonawców. Miłym akcentem okazało się wręczenie przez dzieci wszystkim seniorom oraz zaproszonym gościom wykonanych przez siebie kwiatów. Po zakończeniu występów głos zabrał Pan Burmistrz Zbigniew Sanocki, dziękując za zaproszenie oraz dołączając się do życzeń dla seniorów. Kolejnym punktem spotkania był wspólny obiad dla dzieci i seniorów przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń w Długiem. Następnie zebrani wysłuchali występu zespołu wokalnego „Nadzieja” ze Zręcina, pod kierownictwem Pana Władysława Kurka. Zespół wykonał mało znane kolędy i pastorałki, a także pieśni ludowe . Wielu uczestników spotkania czynnie włączyło się w repertuar artystów, co stworzyło bardzo miłą i sympatyczną atmosferę. Końcowym akordem wspólnego biesiadowania były skecze prezentowane przez Panie z Koła Gospodyń w Długiem. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem wraz z Gronem Pedagogicznym bardzo dziękują za sponsorowanie imprezy Pani Irenie Konopka -Prezes GS Jedlicze oraz Paniom z Koła Gospodyń w Długiem za przygotowanie wspaniałego poczęstunku.

← Powrót