Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Szkoła Podstawowa w Długiem informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:

  • wykonała termomodernizację budynku szkoły,
  • dokonuje zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  • dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
  • wymieniła instalację centralnego ogrzewania w budynku’
  • wykonała nadbudowę dachu nad budynkiem szkoły.
← Powrót