Jan Paweł II – Człowiek Niepodległości.

W 2018 roku obchodzimy dwie wielkie rocznice: 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża.

W naszej szkole również uczciliśmy 40- lecie pontyfikatu Jana Pawła II. W dniu 19 października odbyły się nietypowe zajęcia pn. „Jan Paweł II – Człowiek Niepodległości”. Uczniowie klas starszych obejrzeli prezentację przedstawiającą najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły i jego wkład w odzyskanie wolności. W nauczaniu Papieża – Polaka temat wolności pojawiał się nieustannie, zaś jego mocne apele o poszanowanie godności i praw człowieka, rozpoczęły proces przemian społecznych zakończony upadkiem komunizmu.

Następnie uczniowie obejrzeli film „Karol – człowiek, który został papieżem”. Opowiada on historię Karola Wojtyły od czasów młodości do momentu wybrania go na papieża. Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 roku w Krakowie, gdy wojska niemieckie dokonują inwazji na Polskę. Ucieczka ludności z oblężonego i atakowanego Krakowa, dramatyczna wędrówka, która kończy się klęską i wreszcie powrót do opuszczonego miasta, czasy okupacji, komunizmu – to historia Polski, z którą tak nierozerwalnie związany był nasz Papież-Polak. Karol Wojtyła starał się, aby w tym dotkniętym złem świecie, dawać świadectwo ludzkich i religijnych wartości opartych na miłości.

Oglądając film, młodzież miała okazję śledzić na ekranie nie tylko mniej lub bardziej znane fakty z biografii tego wielkiego Polaka, ale też ważne wydarzenia z historii Polski. Rozpoczęła się dyskusja, która na pewno będzie kontynuowana na lekcjach języka polskiego i historii. Pozostaje mieć nadzieję, że nauka przepełniona wielką miłością i troską o człowieka na zawsze pozostanie w umysłach i sercach uczniów, a słowa Jana Pawła II staną się dla nich drogowskazami.

 

← Powrót