Klub Bezpiecznego Puchatka

puchatek

Od 2012 roku pierwszoklasiści z naszej szkoły biorą udział w programie Bezpieczny Puchatek.

Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.  Zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na konieczność ochrony dzieci przed zagrożeniami.

Uczniowie przygotowują się do bezpiecznego poruszania się po drogach, szkole i domu oraz jazdy na rowerze, poprzez oglądanie filmów edukacyjnych: ,,Puchatek uczy bezpieczeństwa”, rozwiązywanie zagadek i rebusów. Rodzice mogą skorzystać z broszury  tutaj informacyjnej z poradami  jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.