Kółko Taneczne

Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji,

sposobem na dobrą zabawę i odprężenie.

Od wielu lat w naszej szkole działa kółko taneczne, uczęszczają na nie chętne dzieci. Grupa pod względem ilości i składu, każdego roku ulega zmianie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość przeżywania i przekazywania emocji, odnajdują sposób na dobrą zabawę i odprężenie. Różnorodność dobieranych utworów ułatwia wszystkim uczestnikom zajęć prezentowanie swoich umiejętności. Wypracowane na zajęciach układy prezentowane są na uroczystościach szkolnych i przed społecznością lokalną. Podczas przygotowań do występów, uczniowie aktywnie uczestniczą w układaniu choreografii, do wspólnie wybranej muzyki, utrwalają znane już układy taneczne oraz trenują układy przygotowane przez nauczyciela.


Taniec to doskonały wypoczynek po pracy i nauce, ułatwia życie!

Odmładza!

Szkolny zespół taneczny  ,,Step”  został założony we wrześniu 2003r. Działania zespołu ukierunkowane zostały na realizację takich form tanecznych jak tańce narodowe, regionalne, ludowe oraz tańce dawne. Od 2010 roku repertuar poszerzono o tańce towarzyskie i nowoczesne. Wielokrotnie prezentował się podczas różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych i powiatowych, wizyty delegacji niemieckiej z Gminy Mallersdorf – Pfaffenberg  w Gminie Jedlicze, jubileuszu 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Podniebylu ,obchodach ,,Dni Jasła” oraz widowisku obrzędowym ,,Wesele u sołtysa”. Ponadto szkolny zespół taneczny wziął udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych ,,Kaczucha 2004” w Krośnie, gdzie za swoją prezentację artystyczną otrzymał wyróżnienie.

W 2013 roku, w październiku zespół prezentował swoje umiejętności na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego ,,O Puchar Prezydenta Miasta Krosna” jako gość specjalny. Tancerze uczestniczyli w Mikołajkowych Spotkaniach Tanecznych organizowanych przez RCKP w Krośnie.