[Lewy-box] Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.
Szkoła Podstawowa w Długiem informuje, że w ramach poprawy efektywności energetycznej:
– wykonała termomodernizację budynku szkoły,
– dokonuje zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
– dokonuje wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
– wymieniła instalację centralnego ogrzewania w budynku,
– wykonała nadbudowę dachu nad budynkiem szkoły.