List Ministra Edukacji Narodowej

Zakończony został pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym znajduje się informacja o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

 

 

W załączniku List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców .

← Powrót