O szkole

Na Podkarpaciu w powiecie krośnieńskim, we wsi Długie znajduje się niewielka i przyjazna dla ucznia Szkoła Podstawowa. Tutaj uczeń, nie jest anonimowy, przez co czuje się bezpieczny. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jedlicze. Początkowo istniała w drewnianym budynku tzw. ,,stara szkoła” , gdzie funkcjonowało tylko nauczanie początkowe. W 1969r. zakończono budowę „nowej szkoły” . Obecnie jest to prawie czterdziestoletni, murowany budynek umieszczony na zielonym terenie obok parku. W budynku szkolnym znajdują się pracownie do przyrody, języka polskiego i historii, kształcenia zintegrowanego, informatyki, do zajęć praktycznych, do zajęć wyrównawczych, biblioteka z dostępem do Internetu, sala gimnastyczna. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i bogaty księgozbiór.
Na terenie szkoły znajdują się boiska sportowe: do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, bieżnia do skoku w dal oraz „teren zielony” do swobodnej zabawy dzieci podczas przerw.
Budynek jest zadbany i bardzo dobrze utrzymany.
Do szkoły uczęszcza 72 uczniów ze wsi oraz pobliskiego Domu Dziecka w Długiem.
W szkole odbywa się nauka języka angielskiego dwa razy w tygodniu, a raz w tygodniu prowadzone są zajęcia z informatyki od klasy pierwszej do szóstej. Nauczyciele promują programy autorskie.
Nauka odbywa się na jedną zmianę.
W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe takie jak: kółko matematyczne, przyrodnicze, teatralne, taneczne, języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze, SKS, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.

Realizujemy program szkoły promującej zdrowie. W roku szkolnym 2011/2012 otrzymaliśmy certyfikat włączenia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.
Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę w gimnazjum w Jedliczu.
W szkole zatrudnionych jest 12 osób: w tym 11 nauczycieli i jedna osoba obsługi.
Dziewięciu nauczycieli uzyskało najwyższy stopień awansu zawodowego – są nauczycielami dyplomowanymi, jeden ma stopień nauczyciela mianowanego, jeden nauczyciel kontraktowy.
Szkoła osiąga wiele sukcesów, na które pracują uczniowie i nauczyciele.