Obwieszczenie

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 5.10.2020 roku, o zbiorczych wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu, przeprowadzonych w dniu 29.09.2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz § 12 ust. 11 Statutu Młodzieży Rady Miejskiej w Jedliczu. Stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 roku.   czytaj

← Powrót