Ogłoszenie

REGULAMIN   Szkolnego Konkursu Plastycznego    „Kocham Cię moja Ojczyzno”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Długiem

 

TEMAT:    Praca plastyczna lub plakat “Kocham Cię moja Ojczyzno”

Plakat to artystyczny gatunek grafiki użytkowej, spełniający funkcję informacji, reklamy i propagandy.

Plakat może być wykonany z okazji 100 lecia

Bitwy Warszawskiej.

CEL KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.

UCZESTNICY :

 • dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Długiem

WARUNKI UCZESTNICTWA :

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnej

technice płaskiej jak: malarstwo, pastel ,grafika warsztatowa itp.

 1. Format dowolny (min.A4 – maks. A3 )
 2. Prace nie mogą być wykonane zbiorowo.
 3. Wykonaną pracę sfotografować i wysłać zdjęcie na adres

wioletta_zygmunt@o2.pl do dnia 10.11.2020r.

 1. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko ucznia i klasę.

OCENA PRAC:

Powołana przez organizatorów komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

I kategoria – uczniowie klas 0-III

 • kategoria – uczniowie klas IV-VIII

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • estetyka pracy i staranność wykonania,
 • inwencja twórcza oraz nawiązanie do tematu.

TERMINY:

Termin składania prac – do 13 listopada 2020 r.

na adres wioletta_zygmunt@o2.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 listopada 2020r. Lista laureatów i wykonane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Pani Wioletta Zygmuntnauczyciel plastyki

Zachęcamy do udziału

← Powrót