Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza uczniów do wzięcia udziału w świątecznych konkursach plastycznych organizowanych przez GOK Jedlicze i Starostwo Powiatowe w Krośnie. Szczegóły na stronie internetowej GOK www.gok.jedlicze.pl i Starostwa Powiatowego www. powiat.krosno.pl.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej GOK  i Starostwa Powiatowego www. 

Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Format i technika wykonania pracy dowolna.

Gminny konkurs plastyczny „najpiękniejsza ozdoba choinkowa” Własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej, o dowolnym kształcie przy użyciu surowców pochodzenia naturalnego (drewno, siano, szyszki, sznurek, kora itp.). Ozdoba musi być wykonana w sposób umożliwiający zawieszenie jej na choince (np. zawieszki, bombki). Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

Powiatowy Konkursu Plastyki Dzieci i Młodzieży – „ Moje Boże Narodzenie”. Format prac nie powinien przekraczać 50 x 70 cm. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika na papierze. Prac nie należy oprawiać i zaopatrywać w passe partout. Prace przestrzenne będą wykluczone.

Gminny konkurs plastyczny „Świąteczne anioły”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych klas I-III, IV- VI i VII – VIII. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dołączenie do pracy i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu lub przesłanie w formie elektronicznej sfotografowanej pracy i karty zgłoszeniowej na adres mailowy gok@jedlicze.pl.

Każda praca powinna być opisana i zawierać: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, placówki, nr telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego, adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 

← Powrót