OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem informuje,
że od  19 kwietnia   2017 roku do 28 kwietnia  2017  roku trwa nabór:

  1. do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w latach 2011 – 2012
  2. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Długiem na podstawie pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

Wnioski o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego i do szkoły podstawowej   są dostępne w  sekretariacie  szkoły.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 525 89.

 

← Powrót