Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem informuje,
że od  12 lutego   2018 roku do 19 lutego  2018  roku do godz. 14.30
trwa nabór:

  1. dzieci do oddziału przedszkolnego oraz
  2. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Długiem na podstawie pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Wnioski o przyjęcie  dziecka do oddziału przedszkolnego i do szkoły podstawowej   są dostępne w  sekretariacie  szkoły.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 525 89.

 

← Powrót