OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem informuje,

że od  15 marca   2017 roku do 28 marca  2017  roku trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Długiem na podstawie pisemnego zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Zapisy do świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III  Szkoły Podstawowej  w Długiem  rozpoczynają   się z dniem 15 marca 2017 roku i kończą z dniem 28 marca 2017 r.

Informuję, że opieką świetlicową objęci będą uczniowie klas I-III, których obydwoje rodzice pracują. Prawidłowo wypełnioną, kompletną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej  i wzór karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej są dostępne w  sekretariacie  szkoły.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 43 525 89.

← Powrót