Ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”

7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z rodzicami, w którym uczestniczył zaproszony do szkoły funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krośnie.

Tematem spotkania była prelekcja na temat zagrożeń związanych z okresem grzewczym. Przygotowana prezentacja multimedialna oraz informacje przekazane rodzicom, uczuliły ich na zagrożenia wynikające z wadliwych instalacji grzewczych. Przedstawione filmy – symulowane zdarzenia – pokazały bezpośrednie skutki zaczadzenia. Filmiki instruktażowe dotyczące zachowania podczas zagrożeń pożarem miały na celu przypomnieć, jak należy bezpiecznie reagować podczas pożaru. Funkcjonariusz KMPSP w Krośnie zachęcił wszystkich do wyposażenia domów w czujki dymowe. Zaznaczył, jak ważna jest okresowa kontrola systemów grzewczych.

8 listopada 2018 r. w ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” odbyło się kolejne spotkanie strażaków z KMPSP w Krośnie, tym razem z uczniami klas IV-VIII. I tutaj wyświetlone filmy, prezentacje multimedialne i rozmowy z uczniami miały na celu informować i uczyć właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia czadem i pożarem.

Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krośnie za współpracę i wspieranie oddziaływań profilaktycznych w szkole.

← Powrót