Rok szkolny 2017/2018

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Szkoła Podstawowa w Długiem,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), na [Czytaj dalej]

Wycieczka szkolna do Bóbrki

DSC_0592W dniu 20 czerwca 2018 r. uczniowie klas IV – VII wzięli udział w wycieczce do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Zwiedzanie obiektu miało formę rozwiązywania zagadek i poszukiwania odpowiedzi na pytania  zawarte w folderze [Czytaj dalej]

Wycieczka do Krempnej i Korczyny

DSC0749620 czerwca uczniowie klas 0 – 3 odbyli wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego w Krempnej. Zwiedzili tam salę ekspozycyjną z fauną i florą Beskidu Niskiego, obejrzeli film przyrodniczy obrazujący historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. [Czytaj dalej]

1 2 3 4 17

Wpisy z poprzednich lat znajdują się poniżej

archiwum
Rok szkolny 2016/2017 [Otwórz]
Rok szkolny 2015/2016 [Otwórz]
Rok szkolny 2014/2015 [Otwórz]
Rok szkolny 2013/2014 [Otwórz]
Rok szkolny 2012/2013 [Otwórz]
Rok Szkolny 2011/2012 [Otwórz]
Rok szkolny 2010/2011 [Otwórz]
Rok szkolny 2009/2010 [Otwórz]
Rok szkolny 2008/2009 [Otwórz]
Rok Szkolny 2007/2008 [Otwórz]