Pasowanie na ucznia

pnu52 października 2008 r. był dniem szczególnie ważnym dla pierwszoklasistów. W tym dniu złożyli oni uroczyste ślubowanie. Spotkanie uświetniła obecność gości: Dyrektora Inspektoratu PZU S.A. w Krośnie pana Jana Materniaka, Zastępcy Burmistrza Gminy Jedlicze pana Piotra Rostka, sołtysa wsi Długie i radnego pana Stanisława Kłosowicza

Pierwszoklasiści pod opieką wychowawczyni pani Jolanty Krawczyk przedstawili program słowno – muzyczny: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, zdali egzamin ze znajomości Kodeksu Małego Polaka, czym udowodnili, że zasługują na miano uczniów. Samorząd Uczniowski wierszami i kwiatami powitał młodszych kolegów w swoim gronie. Uczniowie pierwszej klasy otrzymali drobne upominki, okolicznościowe dyplomy i książeczki SKO.

Dyrektor szkoły pani Elżbieta Leszczyńska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania przybyłym gościom za wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój szkoły i poprawę bezpieczeństwa dzieci. Podziękowania skierowano również do rodziców za przygotowanie poczęstunku oraz do panów T. Czekańskiegoz Długiego, A. Rzońcy – właściciela sklepu „Groszek” w Jedliczu i państwa Korców z Jedlicza za ufundowanie upominków dla dzieci.

← Powrót