Petycje

Petycja – Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja w jednym piśmie.  [Załącznik]

Petycja – Inicjatywa – Bezpieczny Uczeń – Jawność – Transparentość – zmieniajmy Gminy na Lepsze.  [Załącznik]