Pierwsza pomoc

pomoc123 października odbył się w naszej szkole pokaz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacji. Wykazali się wiedzą i starali się pokonać strach przed udzielaniem pomocy poszkodowanym. Celem pokazu była nauka zachowania się w sytuacjach szczególnych dla dzieci i młodzieży ; motywowanie do udzielania pierwszej pomocy ; przypomnienie telefonów alarmowych..

997-Policja
998-Straż Pożarna
999-Pogotawie Ratunkowe
112- Ogólnopolski Numer Alarmowy

← Powrót