← Powrót

Podział godzin na rok szkolny 2020/2021

 

Klasa 1

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830 j. angielski  Edukacja wczesnoszkolna robotyka
 835 – 920  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
930 – 1015  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1020 – 1105 religia  Edukacja muzyczna religia
 1125 – 1210  Edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. j.angielski wych, fiz.
 1220 – 1305  wych. fiz.  Edukacja wczesnoszkolna
 1310 – 1355  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1400 – 1445  Edukacja wczesnoszkolna  informatyka
 1450 – 1535  Edukacja plastyczna
1540 – 1625
Klasa 2
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830  Edukacja wczesnoszkolna j. angielski
 835 – 920  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
930 – 1015  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1020 – 1105 religia  Edukacja muzyczna religia  Edukacja wczesnoszkolna
 1125 – 1210 wych. fiz.  Edukacja wczesnoszkolna  wych. fiz.
 1220 – 1305 wych. fiz.  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1310 – 1355  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna informatyka
 1400 – 1445  Edukacja wczesnoszkolna j.angielski
 1450 – 1535  Edukacja plastyczna
154o – 1625 robotyka
Klasa 3
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
745 – 830 religia
 835 – 920 j.angielski  Edukacja wczesnoszkolna
930 – 1015 informatyka  Edukacja wczesnoszkolna
 1020 – 1105  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1125 – 1210  Edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. wych.fiz.
 1220 – 1305 wych. fiz.  Edukacja wczesnoszkolna gry i zabawy z j. angielskim  Edukacja wczesnoszkolna
 1310 – 1355 j.angielski  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1400 – 1445  religia  Edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna
 1450 – 1535  Edukacja muzyczna  Edukacja plastyczna
154o – 1625 szachy
Klasa 4
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
700 – 745
745 – 830 j.angielski
 835 – 920 zaj. z wych.
930 – 1015 wych. fiz  religia
 1020 – 1105 wych. fiz wych. fiz j. polski
 1125 – 1210 wych. fiz. j. angielski przyroda matematyka  j polski
 1220 – 1305 matematyka przyroda  plastyka technika matematyka
 1310 – 1355 j. polski informatyka j. polski j.angielski
 1400 – 1445 historia j. polski matematyka
 1450 – 1535 muzyka kółko taneczne
154o – 1625 religia
Klasa 5
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
700 – 745
745 – 830 biologia  j. polski
 835 – 920 j. polski j. angielski
930 – 1015 matematyka geografia
 1020 – 1105 wych. fiz wych. fiz zaj. z wych. j. angielski historia
 1125 – 1210 wych.fiz. matematyka j.ppolski j. polski matematyka
 1220 – 1305  informatyka j. polski  plastyka religia
 1310 – 1355 j. angielski matematyka historia
 1400 – 1445 religia kółko plastyczne technika
 1450 – 1535 muzyka
154o – 1625
Klasa 6
 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
700 – 745
745 – 830 j. angielski matematyka j. polski j. polski
 835 – 920  matematyka j. angielski WDŻ religia
930 – 1015  biologia j. polski geografia matematyka j. angielski
 1020 – 1105  informatyka zaj. z wych. historia wych. fiz matematyka
 1125 – 1210 j.polski religia muzyka wych. fiz historia
 1220 – 1305  technika szachy  j. polski
 1310 – 1355  plastyka wych. fiz
 1400 – 1445 wych. fiz
 1450 – 1535
154o – 1625

   Klasa 7
 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
700 – 745 zaj. dyd.-wyr.
 745 – 830  chemia doradztwo zawodowe WDŻ  religia  geografia
 835 – 920  biologia  fizyka geografia  fizyka  chemia
 930 – 1015 j.polski  j. angielski j. polski  j.polski  matematyka
 1020 – 1105  j. niemiecki  matematyka matematyka wych. fiz j. polski
 1125 – 1210  matematyka  biologia muzyka wych. fiz j. niemiecki
 1220 – 1305  historia  informatyka historia j. angielski
1310 – 1355 zaj. z wych. j. polski plastyka  wych.fiz.
1400 – 1445  grafika komputerowa  j. angielski wych. fiz.
 1450 – 1535 religia
154o – 1625

 

 

 

 

 Klasa 8
 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7oo – 745 kółko szachowe
 745 – 830 fizyka geografia  fizyka chemia
 835 – 920  chemia religia  j. polski  j.polski  EDB
 930 – 1015  j. niemiecki  matematyka WDŻ  j. angielski  j. polski
 1020 – 1105  matematyka  biologia informatyka  matematyka  j. niemiecki
 1125 – 1210  historia  j. polski  historia  religia j. angielski
 1220 – 1305  j.polski j. angielski matematyka zaj. z wych.
1310 – 1355 WOS wych.fiz. wych. fiz
1400 – 1445  WOS  wych.fiz. wych. fiz
 1450 – 1535
154o – 1625