Program edukacyjny “POLSKA MOJA OJCZYZNA”

3 listopada najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna” przygotowanym przez Agencję Szkolno – Przedszkolną „Lupus”. Uczniowie aktywnie uczestnicząc w tym programie, mieli możliwość przyswoić sobie i utrwalić wiedzę związaną z naszą ojczyzną. W programie w formie zabaw, quizów, itp. zostały poruszone zagadnienia patriotyzmu, symboli narodowych, ważnych miejsc i zabytków naszego kraju. Ciekawa, przygotowana w formie Quizu, formuła  spotkania zainteresowała uczniów, którzy chętnie odpowiadali na kolejne pytania.

Na koniec dzieci miały okazję uczestniczyć w sesji fotograficznej przymierzając historyczne stroje nawiązujące do okresu drugiej wojny światowej. Dla wszystkich uczestników zajęć organizatorzy przygotowali „Dyplomy Małego Patrioty” potwierdzające znajomość poruszanych zagadnień.

← Powrót