Pracownicy Szkoły

Nauczyciele:

 • Elżbieta Leszczyńska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Anna Kudroń – społeczny z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel matematyki, bibliotekarz, wych. kl.VIII;
 • Marta Wodzińska – Rostek – nauczyciel j polskiego, historii, wych. kl.IV ;
 • Bernarda Furmańska – nauczyciel przyrody i geografii, wych. kl. VI;
 • Jolanta Nikody – nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, techniki, wych. kl. V;
 • Gabriela Strzelczyk – nauczyciel języka angielskiego; wych kl.VII;
 • s. Jadwiga Wójcik – nauczyciel religii;
 • Krystyna Grzegorska – wychowawca oddziału przedszkolnego;
 • Urszula Buczyńska – Bolanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, wych. kl. II i III;
 • Małgorzata Juszczyk – nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej,  zajęć komputerowych, wych. kl. I;
 • Renata Rozmus – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
 • Wojciech Prejznar – nauczyciel fizyki
 • Mirosława Świdrak – nauczyciel chemii
 • Renata Makoś – nauczyciel biologii
 • Anna Piechota – nauczyciel WOS
 • Małgorzata Kusiak – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Bogdan Rzeźnik – Zubek – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Wioletta Zygmunt – nauczyciel plastyki
 • Małgorzata Bochenek – nauczyciel j. niemieckiego

Pracownik obsługi:     Beata Jakubasz – sprzątaczka