Pracownicy Szkoły

Nauczyciele:

 • Elżbieta Leszczyńska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Marta Wodzińska – Rostek – nauczyciel j polskiego, historii, wych. kl.VI ;
 • Jolanta Nikody – nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, techniki, wych. kl. VII;
 • Karolina Peszko – nauczyciel języka angielskiego; wych kl. IV;
 • s. Jadwiga Wójcik – nauczyciel religii;
 • Aleksandra Mróz- wychowawca oddziału przedszkolnego;
 • Urszula Buczyńska – Bolanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, dyrektor szkoły;
 • Małgorzata Juszczyk – nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej,  informatyki, wych. kl. I;
 • Renata Rozmus – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
 • Wojciech Prejznar – nauczyciel fizyki;
 • Wanda Kiełtyka – nauczyciel chemii;
 • Renata Makoś – nauczyciel biologii, nauczyciel przyrody, wychowawca kl.V;
 • Anna Piechota – nauczyciel WOS;
 • Małgorzata Kusiak – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, geografia;
 • Bogdan Rzeźnik – Zubek – nauczyciel doradztwa zawodowego;
 • Wioletta Zygmunt – nauczyciel plastyki;
 • Justyna Łątka – nauczyciel j. niemieckiego;
 • Katarzyna Prejznar – nauczyciel matematyki;
 • Alicja Dobosz – pedagog szkolny;
 • Mariola Jurczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II i III.
 • Edyta Munia – nauczyciel historii
 • Urszula Krygowska –  Kwiek   – logopeda

Pracownik obsługi: Beata Jakubasz – sprzątaczka

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w programie „Aktywna tablica”. Biorą udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach grona pedagogicznego. Prezentują nowe treści i sprawdzają wiedzę uczniów wykorzystując tablicę. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie maja możliwość pracować z wykorzystaniem tablicy, zdobywając wiedzę przy pomocy ćwiczeń interaktywnych. Przykładowe konspekty z wykorzystania tablicy konspekty