Pracownicy Szkoły

Nauczyciele:

 • Elżbieta Leszczyńska – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
 • Anna Kudroń – społeczny z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel matematyki, bibliotekarz;
 • Marta Wodzińska – Rostek – nauczyciel j polskiego, historii, wych. kl.V ;
 • Jolanta Nikody – nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki, techniki, wych. kl. VI;
 • Gabriela Strzelczyk – nauczyciel języka angielskiego; wych kl.VIII;
 • s. Jadwiga Wójcik – nauczyciel religii;
 • Aleksandra Mróz- wychowawca oddziału przedszkolnego;
 • Urszula Buczyńska – Bolanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, wych. kl. II i III;
 • Małgorzata Juszczyk – nauczyciel eduk. wczesnoszkolnej,  informatyki, wych. kl. I;
 • Renata Rozmus – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
 • Wojciech Prejznar – nauczyciel fizyki
 • Mirosława Świdrak – nauczyciel chemii
 • Renata Makoś – nauczyciel biologii, wychowawca kl.IV;
 • Anna Piechota – nauczyciel WOS
 • Małgorzata Kusiak – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, geografia;
 • Bogdan Rzeźnik – Zubek – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Wioletta Zygmunt – nauczyciel plastyki
 • Małgorzata Bochenek – nauczyciel j. niemieckiego
 • Katarzyna Prejznar – nauczyciel matematyki

Pracownik obsługi:     Beata Jakubasz – sprzątaczka

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w programie „Aktywna tablica”. Biorą udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach grona pedagogicznego. Prezentują nowe treści i sprawdzają wiedzę uczniów wykorzystując tablicę. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie maja możliwość pracować z wykorzystaniem tablicy, zdobywając wiedzę przy pomocy ćwiczeń interaktywnych. Przykładowe konspekty z wykorzystania tablicy konspekty