Rola Rodziny

1.Jak Zorganizować Dzieciom Warunki Do Nauki w Domu?

 Szanowny Rodzicu !

Sytuacja dydaktyczna,  z jaką spotykamy się jest precedensem na ścieżce edukacyjnej Twojego  dziecka, nowym i niełatwym wyzwaniem dla każdego z  podmiotów  ( nauczyciela-ucznia-rodzica) -triady, bez której szkoła nie miałaby racji bytu we współczesnym procesie edukacyjnym-wychowawczo-opiekuńczym.

Zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami MEN , tradycyjny dotąd  model szkolnictwa z powodu epidemii koronowirusachwilowo odchodzi na dalszy plan,  na rzecz zdalnego nauczania- nauki w domu z wykorzystaniem komputera oraz  internetu.

Codzienne zajęcia z uczniami on-line  oparte są na technologii informacyjnej za pomocą: dziennika elektronicznegopoczty elektronicznej, chmury, komunikatorów( czaty, skype).

Zdalna nauka , w tym komunikacja on-line,  z uczniami wymagazapewnienia Państwa dziecku  odpowiednich warunków domowych w celu sprawnej  organizacji pracy na linii uczeń –nauczyciel.

Przy założeniu, że Państwa dziecko ma swoje stałe miejsce do nauki oraz jest wyposażone w podstawowy sprzęt, niezbędne  wydają inne komponenty tj. cisza i właściwa atmosfera pomiędzy domownikami. Kolejnym z warunków  powodzenia szkolnego jest racjonalne  zarządzanie czasem w ciągu dnia i właściwa ilość snu.

Pamiętajmy, że procesy poznawcze, tj. ( uwaga, pamięć ) będą gotowe do przyswajania kolejnych partii materiału, gdy dziecko jest wypoczęte. Najlepszy czas na naukę  to godziny dopołudniowe,wówczas dziecko  jest najbardziej aktywne, a jego system nerwowy najbardziej wydajny.Czas na odrabianie zadań i powtórzenie materiału, to z kolei godziny popołudniowe.

Zdalna nauka stwarza niepowtarzalną okazję do indywidualnej, opartej na konsultacji,  pracy nauczyciela z uczniem. W każdej klasie zawsze znajdą się  uczniowie, którzy preferują,  a przede wszystkim potrzebują właśnie tej metody pracy.

Proszę być uważnym i zaangażowanym w sprawy szkolne swojego dziecka, w tym trudnym dla niego okresie, kiedy nie może spotykać się z rówieśnikami i realizować adekwatnych do wieku potrzeb rozwojowych.  Rozmawiać z dzieckiem opotrzebie  samodzielnej,  systematycznej, codziennej  pracy, perspektywicznych korzyściach zdobywanej wiedzy-finalnie sukcesiei samorealizacji.

Rodzicu jesteś  osobą współodpowiedzialną za wychowanie i edukację swoich dzieci, dlatego powinieneś ingerować w działania szkoły, poprzez wsparcie i systematyczną pomoc w efektywnej organizacji zdalnego nauczania.

Bądźmy wszyscy  spójni w tych działaniach, dbajmy o pozytywne relacje dziecko -rodzic – nauczyciel, idźmy wspólnym frontem wychowawczym, gdyż mamy wspólny cel, jakim jest sukces edukacyjny naszego ucznia, a Państwa dziecka.

 1. Jak Zadbać O Bezpieczeństwo Dziecka W Sieci?

Szanowni Państwo !

Jesteśmy świadomi, że nasze dzieci bardzo  lubią spędzać czas przed komputerem.  Ta forma stała się poniekąd codziennością. Po lekcjach uczniowie relaksują się chętnie w ten właśnie  sposób, skutecznie perswadując, że po szkole należy się czas wolny. Relacje rówieśnicze  on-line z wykorzystaniem możliwie dostępnych i popularnych  komunikatorów  wypierają interakcje w tzw.  realu. Relacje ,,face- to- face” stają  się deficytowe, co budzi niemały niepokój wśród psychologów i pedagogów.

Niepokoić  mogą  także wyniki badań, które jednoznacznie wskazują na powszechność YouTube ( oglądanie filmików), czy serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Snapchat.

Jak więc widać Internet bezsprzecznie dostarcza atrakcyjnych propozycjina spędzenie czasu  wolnego naszym dzieciom.

Jest wykorzystywany w celach edukacyjnych , jako pomoc dydaktyczna.

Badanie wykazały, iż dopiero na dalszym miejscu młodzież szkolna wykorzystuje zasoby Internetu do szukania potrzebnych informacji w czasie nauki własnej, korzysta z jego zasobów w celach stricte edukacyjnych.

Cyberprzestrzeń otwiera przed młodzieżą duże ogromne możliwości, kusząc propozycjami/ zasobami. Niestety niektóre  propozycje niosą ze sobą różne niebezpieczeństwa. Pomimo, że wyniki wskazują na coraz większą świadomość tych zagrożeń  wśród uczniów, nadal potrzebna jest świadoma edukacja, ograniczenia i kontrola w zakresie bezpiecznego poruszania się w wirtualnym świecie.

Propagowane  od kilku lat kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa w sieci adresowane są do rodziców-uczniów-nauczycieli. Ta wielopłaszczyznowość edukacyjno-informacyjna wydaje się zasadna w przypadkach hejtu, kradzieży tożsamości, cyberprzemocy, dystrybucji substancji szkodliwych ( np. dopalaczy ), plagiatowania, sciągania plików z sieci, epatowania treści seksualnych czy zjawiska cyberpornografii.

W czasie, gdy tradycyjna szkoła  przybiera,  w obliczu  zagrożenia  utraty zdrowia i życia,  formę zdalnego nauczania w domu powinniśmy z troski o bezpieczeństwo naszego dziecka rozmawiać o pułapkach Internetu  i  zapoznać się z historią przeglądarki.

Poniżej propozycje, linki,  publikacje, które mogą być przydatne  nam świadomym rodzicom w procesie wychowania i kształtowania bezpiecznych zachowań naszych pociech  w sieci.

 

 1. YouTube Kanał „Reżyser Życia” ( film pt. „Ktoś wrzucił jej nagie zdjęcia do sieci”)
 2. Stop cyberprzemocy Spot zrealizowany w ramach projektu “STOP cyberprzemocy”
 3. Cybernauci-rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie.
 4. Myślę, więc nie ślę ( film pt. „Na zawsze” )
 5. Uważni rodzice ( Uwazni.)
 6. Materiały Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę.
 7. (https://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne.html ).

 

 

FUNKCJE RODZINY

 1. Rola funkcji psychiczno- uczuciowej w procesie wychowania dziecka.

Są problemy i kłopoty, nawet mali wiedzą o tym

Ale gdy jesteśmy razem , łatwiej jest za każdym razem!

                                                                                                Joszko Broda i Dzieci z Brodą.

Życie pisze dla nas różne scenariusze. W sytuacjach trudnych szczególnym dobrem jest bycie razem: mama – tata – dziecko. Tylko w prawidłowo funkcjonującej i kochającej się  rodzinie dziecko ma możliwość  w pełni zaspakajać swoje najważniejsze potrzeby:

 • bezpieczeństwa,
 • przynależności i miłości,
 • szacunku i akceptacji
 • samorealizacji

Abyśmy my rodzice dobrze pełnili swoje role w długim procesie wychowania naszego dziecka, powinniśmy przede wszystkim być zdrowi i mieć świadomość jak ważna jest nasza postawa  i zachowanie w domu. Relacje pomiędzy nami dorosłymi, których świadkiem jest nasze dziecko, będą przekładać się na ogólne funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne  dziecka w szkole.  Rodzic jest niewątpliwie pierwszym nauczycielem, czyli autorytetem dla swojego dziecka. Dbajmy i stwarzajmy  właściwą atmosferę w rodzinie. Chwalmy i przytulajmy nasze dziecko, angażujmy do wspólnego wykonania niektórych  czynności: sprzątania, przygotowania posiłku. Pozwólmy mu przeżyć emocje, które będą pojawiać się w różnych sytuacjach, np. zadaniowych. Nazywajmy te emocje podczas wspólnych rozmów.

Ostatnie trudne dni to właśnie czas na ,, bycie razem”. Szansa nadrobienia tego  czasu i zrealizowania tych pomysłów w stosunku do mojego dziecka, które kradnie  nam codzienna pogoń.

Alicja Dobosz-pedagog

← Powrót