Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych  organizowanych przez Szkołę Podstawową  w Długiem w ramach II edycji programu „Moje miejsce na ziemi”

Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem zawarło umowę z Fundacją „Orlen – Dar Serca” z siedzibą w Płocku na realizację projektu grantowego pt. „Zacznij  zmieniać świat od siebie” w ramach II edycji programu „Moje miejsce na ziemi”.  W lutym 2020 r. Szkoła Podstawowa w Długiem zawarła z Kołem Gospodyń Wiejskich w Długiem porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia – inicjatywy mającej na celu wspieranie mieszkańców  w działaniach na rzecz ich społeczności. Powyższa inicjatywa została podjęta w celu budzenia i wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców Długiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, dbania o środowisko naturalne, zwrócenia uwagi na negatywne skutki konsumpcjonizmu, propagowania zdrowego stylu życia od najmłodszych lat  oraz budowania świadomości sportowej wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Długiem.

W ramach realizacji celu głównego projektu zorganizowano w szkole konkursy o tematyce ekologicznej w trzech kategoriach wiekowych. Pierwszy konkurs plastyczny pt. „Odpady – zagrożenie dla środowiska naturalnego” skierowany był do uczniów klas 0-3. Drugi pn. „ Kreatywny recykling – drugie życie odpadów” z wykorzystaniem odpadów do prac przestrzennych dedykowany był uczniom klas 4-6. Trzeci konkurs dla klas 7-8 dotyczył wiedzy o zasadach gospodarki odpadami.

W dniu 19.05.2020r. Pani Renata Makoś  przeprowadziła zdalnie konkurs wiedzy o zasadach gospodarki odpadami, w którym wzięło udział 8 uczniów z kl. VII i VIII. Uczestnicy konkursu uzupełniali test składający się z 25 pytań zamkniętych.  Trzy osoby uzyskały ten sam wynik, dlatego 25.05.2020r. została przeprowadzona dogrywka, która wyłoniła trzech laureatów.

Wyniki konkursu:

I miejsce- Kamil Bobrowski kl. VIII

II miejsce- Aleksandra Janik kl. VIII

III miejsce- Nikola Fijałkiewicz kl. VII

27 maja 2020r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego pod hasłem: ,,Kreatywny recykling – drugie życie odpadów – czyli zróbmy z niczego coś pożytecznego”.

 Odpowiedzialną osobą za przeprowadzenie konkursu była Pani Jolanta Nikody.  Zadaniem uczniów było stworzenie przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem materiałów uznawanych za odpady – nadanie tym odpadom „drugiego życia”. Na konkurs wpłynęły 24 prace. Na podstawie przesłanych przez uczniów zdjęć wykonanych przez nich przedmiotów użytecznych, dokonano wyboru, zgodnie  z  kryteriami regulaminu.

Komisja w składzie: Jolanta Nikody i Urszula Buczyńska – Bolanowska wyłoniła zwycięzców konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Maciej Jamrogiewicz kl.V

II miejsce – Zuzanna Janik kl.V

III miejsce – Lena Łątka kl. V.

Również 27 maja 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Odpady – zagrożenie dla środowiska naturalnego”, za którego przeprowadzenie odpowiedzialne były Panie: Aleksandra Mróz i Małgorzata Juszczyk. W konkursie wzięło udział 24 uczniów klas 0-3. Tematem prac było ukazanie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z konsumpcjonizmu, a także propagowanie zachowań proekologicznych.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Damian Świeboda  kl.0

II miejsce – Dominika Krauz kl.I

III miejsce – Joanna Osek kl. III.

Nagrody dla zwycięzców powyższych konkursów zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

22 maja 2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem przekazało Szkole Podstawowej w Długiem komplet strojów sportowych o wartości 2199,97 zł zakupiony w 100% ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”  z realizowanego projektu grantowego pt. „Zacznij  zmieniać świat od siebie” w ramach II edycji programu „Moje miejsce na ziemi”.

Bardzo dziękujemy darczyńcom za przekazane stroje sportowe, w których uczniowie naszej szkoły będą występować w licznych rozgrywkach sportowych.

Szkoła Podstawowa w Długiem

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów poniżej:

Prace uczniów z klas IV – VI

Prace uczniów z klas 0 – III

← Powrót