Spotkanie z Opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności

DSC03025 (1)W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Długiem spotkanie Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z powiatów krośnieńskiego i brzozowskiego, współpracujących z PKO BP. Wśród zaproszonych gości byli Pan Bogusław Kłosowicz – dyrektor PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie oraz Pan Piotr Rostek – zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali program słowno – muzyczny dotyczący różnych sposobów oszczędzania. Następnie odbył się konkurs „Bitwa o Konto Pierwsze”. Uczniowie biorący udział w tym konkursie wykazali się dużą wiedzą i otrzymali nagrody rzeczowe. Gadżety sponsorowane przez PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie wręczono wszystkim uczestnikom spotkania. Pani Paulina Pilut przedstawiła prezentację prac konkursowych „Rajd SKO z Plecakiem i Bankiem PKO” i ogłosiła wyniki tego konkursu. Nasza szkoła otrzymała w nim wyróżnienie. Z kolei Pani Alicja Mazur-Świtalska przedstawiła prezentację PKO Konta Pierwszego oraz nową ofertę kont SKO. Spotkanie z Opiekunami Szkolnych Kas Oszczędności było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Zostało zakończone poczęstunkiem sponsorowanym przez Bank i przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

← Powrót