Spotkanie z Policjantką

13 września gościliśmy w naszej szkole pracownika Wydziału Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Pani Policjant omówiła zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak należy poruszać się poboczem drogi oraz jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i jeździć rowerem. Przedstawiła właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu. Zapoznała dzieci z numerami alarmowymi. Na zakończenie przypomniała o bezpiecznych zachowaniach w przypadku spotkania ze zwierzętami. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania oraz dzielili się doświadczeniami. Spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród dzieci.

← Powrót