Sprzątanie świata

ss227 września 2008r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem przyłączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli, aby uporządkować ze śmieci przydrożne rowy oraz przystanki autobusowe.

Ponieważ pogoda sprzyjała temu przedsięwzięciu, do akcji włączyli się rodzice naszych uczniów. Przed nimi stanęło poważniejsze wyzwanie, a mianowicie rozebranie starego pomieszczenia gospodarczego i uporządkowanie miejsca, na którym ono stało. Dzięki wytrwałej pracy pomieszczenie zostało rozebrane i pocięte, a metalowe elementy wywiezione do skupu złomu.

Za pomoc w tych pracach serdecznie dziękujemy rodzicom:
Piotrowi Liwoszowi,
Robertowi i Urszuli Mrozom, Romanowi Gęsiakowi,
Ewie i Zbigniewowi Głowackim, Marcie Ochałek,
Jerzemu Biedroniowi,
Piotrowi Kwolkowi.
← Powrót