SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp. Przedmiot/zajęcia edukacyjne Autorzy Nr dopuszczenia
1. Program nauczania w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody” Jolanta Golanko SZPN –5/12
2. „Zdrowie sport rekreacja” dla II etapu edukacyjnego – szkoła podstawowa klasy IV-VI Urszula Kierczak SZPN –7/12
3. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach SZPN-1/13
4. „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki SZPN-2/13
5. „Kochamy dobrego Boga” Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski SZPN-2/14
6. „Jesteśmy dziećmi Bożymi” Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski SZPN-3/14
7. „Poznaję Boga i w Niego wierzę” Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski SZPN-4/14
8. „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas V-VI Teresa Król SZPN-5/14
9. „Doświadczanie świata” Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia Marzena Kędra SZPN-6/14
10. „Teraz polski” Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV – VI szkoły podstawowej Anna Klimkowicz, Krystyna Brząkalik SZPN-1/15
11. „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV – VI szkoły podstawowej Dr Tomasz Maćkowski SZPN-2/15
12. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska SZPN-3/15
13. Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej Jadwiga Lukas, Krystyna Onak SZPN-4/15
14. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku Magdalena Kębłowska SZPN-5/15
15. Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2014 roku Magdalena Kębłowska SZPN-6/15
16. „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska SZPN-7/15
17. „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska SZPN-1/16
18. „Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz SZPN-1/17
19. Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2)

w szkole podstawowej (klasy7–8)

 

Irena Nowicka, Dorota Wieruszewska

 

SZPN-2/17
20. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku Magdalena Kębłowska SZPN-3/17
21. Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku Magdalena Kębłowska SZPN-4/17
22. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” dr Tomasz Maćkowski SZPN-5/17
23. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska SZPN-6/17
24. Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Jolanta Golanko SZPN-7/17
25. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” Ewa Maria Tuz, barbara Dziedzic SZPN-8/17
26. Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej  „Puls życia”

Anna Zdziennicka SZPN-9/17
27. Program nauczania chemii

w szkole podstawowej  „Chemia Nowej Ery”

Teresa Kulawik, Maria Litwin SZPN-10/17
28. Program nauczania fizyki

w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

 

Grażyna Francuz-Ornat

Teresa Kulawik

 

SZPN-11/17
29. Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

„Do dzieła!”

 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak SZPN-12/17
30. Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” Lech Łabecki, Marta Łabecka SZPN-13/17
31. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach SZPN-14/17
32. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!” Grażyna Koba SZPN-15/17
33. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł SZPN-16/17
34. „Pójść za Jezusem Chrystusem” Ks. Paweł Mąkosa SZPN-17/17
35.  Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia

– edukacji wczesnoszkolnej – Elementarz odkrywców

 

dr Teresa Janicka- Panek

SZPN-18/17