Szukamy rady na nasze odpady

DSC03598Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt składał się z dwóch konkursów plastycznych:
– na formę przestrzenną wykonaną z odpadów opakowaniowych skierowany dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.
– na komiks ekologiczny – promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, dla uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych.
Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami oraz zachęcenie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko.

Dzieci wykonały komiksy ekologiczne i zabawki z odpadów. Komisja konkursowa w naszej szkole nagrodziła uczniów dyplomami. Najciekawsze prace zostały wysłane na II etap konkursu do Jasła.

Do projektu przystąpili uczniowie szkół z 20 gmin Związku Dorzecza Wisłoka. Laureatów konkursów oceniła komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Ziemi Jasielskiej PLAJA, Jasielskiego Domu Kultury i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
13 listopada odbył się finał konkursu plastycznego. Nagrodzeni uczniowie spotkali się w Jasielskim Domu Kultury . Laureatów powitał Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki. Maria Lignar, dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podziękowała uczestnikom za udział w konkursie i zwróciła uwagę na powagę tematu dbania o środowisko naturalne. Nagrody (plecaki, aparaty fotograficzne, piłki nożne i siatkowe, książki) otrzymało 141 uczniów.
Za formę przestrzenną wykonaną przez dzieci z klas I-III:
I miejsce otrzymała Natalia Zabawa z Zespołu Szkół w Warzycach, G. Jasło
II miejsce otrzymała Oliwia Górniak ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaśle, Miasto Jasło
III miejsce otrzymała Kornelia Krzemień z Zespołu Szkół w Zawadzie, G. Dębica
Uczniom z gminy Jedlicze nagrody wręczył osobiście Burmistrz Jedlicza Zbigniew Sanocki. Julia Maciejowska z klasy I otrzymała nagrodę za wykonanie ekologicznej lalki z odpadów.

Za komiks ekologiczny przygotowany przez dzieci z klas IV-VI:
I miejsce otrzymał Sebastian Niemiec ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, G. Jodłowa
II miejsce otrzymała Gabriela Dachowska ze Szkoły Podstawowej w Lisowie G. Skołyszyn
III miejsce otrzymała Karolina Knap z Zespołu Szkół Społecznych w Sieklówce, G. Kołaczyce
Z naszej szkoły Aleksandra Wodzińska z klasy IV otrzymała nagrodę, którą osobiście wręczył jej Burmistrz Zbigniew Sanocki.

Spotkanie zostało uświetnione spektaklem tanecznym wykonanym przez tancerzy Studia Tańca AT Dance Tomasza Berkowicza.

Prace wykonane w ramach konkursów można było zobaczyć w holu Jasielskiego Domu Kultury.

← Powrót