Widowisko Obrzędowe ,,Wesele u sołtysa.

23574 września 2011r w Domu Ludowym w Długiem uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w widowisku obrzędowym ,,Wesele u sołtysa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie prezentowało tradycje związane z uroczystościami weselnymi począwszy od „Zmówin” przez tradycyjne tańce, przyśpiewki, wiejskie jadło, zabawę weselną po „oczepiny”. Szkolny dziecięcy zespół ,,Step” zaprezentował tradycyjny taniec ludowy.

← Powrót