Wybory do Samorządu Uczniowskiego

01.10.2019r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. W dniu wyborów odbyła się debata wyborcza. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Emilia Munia  – Przewodnicząca
Aleksandra Janik – zastępca
← Powrót