Wycieczka do Sanoka

DSC0808218 czerwca dzieci z klas 0 – 3 uczestniczyły w wycieczce po Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wzięły udział w lekcjach muzealnych: Nie święci garnki lepią, Obyś cudze dzieci uczył, Życie codzienne dawnej wsi, Życie codzienne w galicyjskim rynku. Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku i potrzeb dzieci. Dzięki temu uczniowie poczuli klimat dawnych czasów. Na zajęciach z kaligrafii, dzieci ,,przeniosły” się do szkoły sprzed 100 lat. Wiele radości sprawiło im pisanie atramentem, stalówką lub gęsim piórem oraz rylcem na glinianej tabliczce. Zagrodę garncarską z Rzepiennika Strzyżewskiego, zwiedzili z dużym zainteresowaniem, a następnie w budynku edukacyjnym uczyli się lepić z gliny. Zwiedzając galicyjski rynek poznali dawne zajęcia domowe, sprzęty codziennego użytku, zwiedzili: sklep kolonialny, aptekę, zakład szewski, pocztę, zakład stolarski, fryzjera, krawca, zegarmistrza. Oglądając wieś zapoznali się z gospodarowaniem na roli w tradycyjnej wiejskiej zagrodzie.

← Powrót